Kodu ja Aed

Sügisele ohutult vastu: kes ja kui tihti peab korstent puhastama? (8)

Kodukiri, 26. august 2019, 16:12
Korstnapühkija Foto: Markus Mikk
Igal aastal saab mitusada tulekahju alguse suitsulõõris süttinud tahmast. Kõik sellised põlengud on võimalik ära hoida korstende ja küttekehade regulaarse puhastamisega.

Kõige sobivam aeg korstnapühkija kutsumiseks on suve lõpp, mil võimalike puuduste likvideerimiseks jääb veel enne kütteperioodi algust aega. Tuletame siinkohal meelde, et korstnaid kutsutaks pühkima vaid litsentseeritud professionaal.

Tema sõnul on tulest alguse saanud õnnetusi lihtne ennetada, kui osata ohtu hinnata ja probleemseid kohti märgata. Tahmapõleng on reeglina alati majaomaniku hooletus – korstent tuleb pühkida sellise sagedusega, et ei oleks tahma või pigi põlemise ohtu. Vastavalt tuleohutuse seadusele tuleb kasutusel olevat ahju, kaminat või pliiti ning nende korstent ja ühenduslõõri puhastada vastavalt vajadusele, ent kindlasti vähemalt üks kord aastas.

Sellise puhastamise tohib ette võtta vaid isik, kellel on korstnapühkija kutsetunnistus. Majaomaniku kohustus on seejuures pidada puhastustööde kohta arvestust ja säilitada korstnapühkija poolt väljastatud akt. Korstnapühkijal on aga kohustus leitud puudused fikseerida ning töö tellijal lasub seejärel ülesanne tehtud ettekirjutustega kindla ajaperioodi jooksul tegeleda.

Vastavalt seadusele võib ühe korteriga elamus ja selle teenindamiseks vajalikus hoones või kuni 60-ruutmeetrise ehitisealuse pinnaga ja kuni viie meetri kõrguses mitteelamus ahju, kaminat või pliiti ning korstent ja ühenduslõõri enda tarbeks puhastada ka korstnapühkija kutsetunnistuseta isik. Ent iga viie aasta jooksul tuleb kutsuda seda tööd ka sellistes hoonetes tegema kutsetunnistusega isik ning 2020. aasta saab olema jälle see aasta, kui ka eelnevalt nimetatud hoonete omanikud peavad saama küttesüsteemi tehnilise seisukorra ning ohutuse kohta uue korstnapühkimise akti.

Korstnapühkijate kontakte on võimalik leida veebilehelt www.korsten.ee ning lisateavet korstnapühkija tellimise kohta saad küsida päästeala infotelefonilt 1524. Korstnapühkija kutsetunnistuse olemasolu ja kehtivust saab kontrollida Kutseregistrist.